Ayıklama ve Ayrıştırma

Amacına uygun çalışan araçlarımız ile alınan ürünlerin, ilk olarak her firmaya göre sayımı yapılır ve ürünler herhangi bir işleme tabi tutulmadan önce içlerindeki kaba atıklarından ayıklanır. Daha sonra tekstilin durumuna göre, çıkmayan leke ve kir olarak ayrıştırılır. Discard olacak ürünler var ise laboratuarda incelenmek üzere ayrılır.